Termékek Menü

Felsős kompetenciacsomag IV. - 1 gépes

Ár:
235.827 Ft (185.691 Ft + ÁFA)
Cikkszám: MIK-FK-1
Átlagos értékelés: Nem értékelt
Fizika I (elektromosság) Fizika II (mozgások, folyadékok, atomfizika) Játékos fizika Kölcsönhatások A fény Fizi-ka-land Fizika teszt gyakorló 7-8. osztály Levegő és vízszennyezés Interaktív biológia 5.

Leírás és Paraméterek

FIZIKA I. - Elektromosság
'ÁRAMKÖR': az alapvető áramköri számításokat gyakoroltatja szemléletes kapcsolási rajzok, feladatok és kérdések által. Fizika és elektrotechnika órákon hasznosan alkalmazható;
'TRANSZFORMÁTOR-MOTOR': A mágneses mező rejtelmeibe vezeti be a tanulót. A motor és a transzformátor működésének mélyebb megértését szolgálja a program;
,,HANGSZÓRÓ': Az oktatóprogram bemutatásával támogathatják a hangszóró működésének a megértését. A frekvencia változásával szemléletessé válik a rezgés sebességének változása, jól illusztrálja a szinuszhullámot és a periódusidőt.
'MŰSZER1': A program lehetővé teszi a volt-, amper-, watt- és ohm-mérő leolvasásának egyéni, gyors gyakoroltatását. Középiskolában fizika, elektrotechnika, mérések és műszerek tantárgyak oktatásához elengedhetetlen;
'MŰSZER2': Minden iskolatípusban jól alkalmazható az áram és feszültség mérésének gyakoroltatásához.

FIZIKA II. - Mozgások, folyadékok, atomfizika
'TESTEK MOZGÁSA': A szoftver alkalmas arra, hogy előzetes ismeretek nélkül a tanulók elsajátíthassák a különböző típusú mozgásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Összefoglaláshoz, ismétléshez is igen jól használható. Számítógépes modell segítségével a tanuló méréseket végezhet, adatait feldolgozhatja. Mérhető az elsajátítás szintje is;
'DARÁZS-MODELL': A gázok viselkedésének, a diffúzió fogalmának mélyebb megértéséhez nyújt segítséget;
'GALTON': A Galton-deszka a véletlen események szimulálására szolgáló program. Használható matematikából a relatív gyakoriság, fizikából statisztikus mechanika és termodinamika témákban;
'ARCHIMEDES': Archimédesz törvényét és annak alkalmazási lehetőségeit tanítja, gyakoroltatja és számonkéri az elsajátítás szintjét;
'SZÍNTAN': minden iskolatípusban az alapvető színtani fogalmakba vezeti be a tanulókat.

Játékos fizika
A CD-ROM segítségével a felhasználó megismerheti a mechanika területeit több száz kép, ábra, animáció és játék segítségével. Általános és középiskolásoknak egyaránt ajánlott. Több mint 200 kidolgozott feladat segíti a versenyekre, érettségire vagy felvételire készülő diákokat.

Kölcsönhatások
A CD lemez tartalmazza az öt legfontosabb - TERMIKUS, MECHANIKAI, ELEKTROMOS, GRAVITÁCIÓS, MÁGNESES - kölcsönhatással kapcsolatos összes ismeretanyagot. Az ismeretek elsajátítását sok kísérlet és animáció segíti. A program használható új ismeretanyag feldolgozásánál. Jól alkalmazhatjuk azonban rendszerezésre, összefoglalásra is.

A fény
A CD-n található program a fény komplex feldolgozását tartalmazza, amiből az következik, hogy több tantárgy oktatásánál is használható. Pl.: fizika, földrajz, biológia, kémia, valamint az alsós környezetismeret órákon, továbbá egyes fejezetei egy-egy osztályfőnöki óra témáját is szolgáltathatják. Főbb témái: A fény keletkezése és terjedése; a fény hatásai az élő és élettelen világra; a fény, mint megújuló energiaforrás; a fény mint a földi élet potenciális.

Fizi-ka-land
Multimédiás oktatási segédanyag. Az általános iskolai fizika tantárgy teljes tananyagát tartalmazza a legújabb kerettanterv követelményeire és óraszámára épülően. A tananyag megértését több mint 1000 álló- és mozgókép segíti. Használata nem igényel számítástechnikai tudást. A képi- és szöveges hivatkozások egyértelműen utalnak a róluk elérhető lapok tartalmára.

Fizika teszt 7.osztály
A programcsalád első része a teljes korábbi 6-8 osztályos fizika tananyagot dolgozza fel a legfrissebb általános iskolai követelmények alapján (elektromosságtan és fénytan kivételével) a 'Halász-féle' tankönyvcsalád metodikája szerint. Közel 500 kérdést és a hozzá tartozó kb. 1800 választ tartalmazza, sok színes ábrával. A program segítségével a tanulók minden fizika órán önállóan feleltethetők. A program naplót vezet a tanulók eredményeiről, és differenciáltan értékeli munkájukat;

Fizika teszt 8. osztály
A programcsaládunk második része (modulja) már a teljes jelenlegi 8. osztályos általános iskolai fizika tananyagot öleli fel (elektromosságtan és fénytan), további 500 kérdéssel és a kb. 1800 felkínált válaszlehetőséggel, sok színes ábrával;

Fizika gyakorló 7. osztály
Programcsaládunk e tagja is a 'Halász-féle' tankönyvcsaládhoz készült. A diákok önállóan vagy tanári segédlettel gyakorolhatják be az adott tananyagot, ezért iskolai és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. Az egyes feladatsorok itt is 10-10 kérdésből és feladatonként 3-4 válaszlehetőségből állnak. Összesen itt is kb. 500 kérdés és 1800 válasz áll rendelkezésre;

Fizika gyakorló 8. osztály
Az előzőhöz szervesen kapcsolódó modulban további 500 kérdés és 1800 válaszlehetőség található a - teljesen feldolgozott - 8. osztályos általános iskolai tananyagból.

Levegő és vízszennyezés
A program a 7. osztályos kémia tankönyv alábbi leckéit dolgozza fel számítógépes formában: 'A levegő, a levegő összetevői és a víz'. A tananyagban levő ábrák és magyarázó rajzok segítik a jobb megértést. A feladatok játékos formában ellenőrzik az ismeretek elsajátítását, és egyben megerősítik a tanulók tudását.

Interaktív biológia 5.osztály
Teljesen interaktív, multimédiás CD. Használatát a képes menürendszer egyszerűvé teszi.
Főbb témakörei: Gyümölcsök és zöldségfélék; Állatok a ház körül - ezeken belül 25 tanítási egység teljes anyagát tartalmazza.

Interaktív biológia 6. osztály
Három fő témakört tartalmaz: Erdők növényei; Erdők állatai; Élet a vízpartokon. Ezeken belül 25 tanítási egységet dolgoz föl, teljes részletességgel.

Kalandozások a természetben I.
Multimédiás oktatási segédanyag, a 5. osztályos természetismeret tantárgy teljes tananyagát tartalmazza, a kerettanterv követelményeire épülően. Alkalmazható segédanyagként, önálló ismeretszerzéshez, és gyakorláshoz is. A képi és a szöveges hivatkozások segítségével érdekes olvasmányok, életrajzok, önellenőrzésre alkalmas feladatsorok nyithatóak meg. A tananyag megértését közel 900 álló és mozgókép segíti.

Kalandozások a természetben II.
Multimédiás oktatóanyag, amely a 6. osztályos természetismeret tantárgy teljes anyagát tartalmazza. A tananyag megértését több száz álló- és mozgókép, valamint képes kislexikon segíti. Alkalmazható segédanyagként, önálló ismeretszerzéshez, és gyakorláshoz is.

Interaktív Földrajz 5-6
Főbb témakörei: Időjárás és éghajlat; Tájékozódás a térképen és a természetben; Folyóvizek és tavak világa; A földfelszín változásai; A Föld egy bolygó; A Föld éghajlata;
Összesen 50 tanítási egység teljes feldolgozását tartalmazza. Minden témához tartozik egy színes képekkel illusztrált elektronikus könyv, ez tartalmi információkat nyújt a gyerekek számára. Minden menüponthoz egy- egy diavetítés, mely folyamatosan vetíti az anyaghoz tartozó, annak megértését elmélyítő képeket.

Általános természetföldrajz feladatlapok
 A feldolgozott témakörök a következők: Csillagászat, A Föld szerkezete, Felszíni formák, Vízburok,, Légkör, Földrajzi övezetesség, Társadalmi, gazdasági hatások.

Matematika alapismeretek 5. o. CD.

Egyenletek, egyenlőtlenségek 5.o.

Törtek 5.o.

Függvények 6.o.

Transzformációk:

Sík és térgeometria 6.:

Sík és térgeometria 7-12.:

Algebra 6.o.

Algebra 7-12.o.

Függvények 7-12.o.

Az ókori Hellász:
Az ókori Görögország történelmével, kultúrájával ismerkedő diákok használhatják hasznosan órai keretben illetve egyéni tanuláshoz is. Szemléltető képek, térképek sokaságával segíti az ismeretek feldolgozását. Kislexikont, kronológiai táblázatot és számonkérő részt is tartalmaz.

Rákóczi Szabadságharc
A készítők a multimédiás technika legfontosabb és egyben legnemesebb lehetőségét, a tanítást vállalják fel. Nemzeti múltunk leghősiesebb vállalkozásainak egyike volt a Rákóczi Ferenc vezette szabadságküzdelem, amelyre aztán az utódok gyakran a romantika kissé párás tekintetével néztek vissza. A CD a heroikus események kiváló feldolgozásokon alapuló bemutatása mellett a multimédia varázslatával elérhető közelségbe hozza a kor emberét, a kor emberének mindennapjait, tárgyait. Mindemellett pedig kitekint a kor költészetére, amely a magyar kultúrtörténet egyedülálló értéke.

HeLyes-heJtelen
A HeLyes-heJtelen program célja a j hang helyesírásának gyakoroltatása az általános iskolákban. Adatbázisa mintegy 500 szót tartalmaz és a felhasználó által szabadon bővíthető, azzal, hogy az adatbázishoz való hozzáférés jelszóval védett, annak érdekében, hogy a foglalkozásvezető tanárokon kívül más ne módosíthassa a szóállományokat.

Művészettörténet I-III.
Az őskortól a XX. század végéig dolgozza fel a művészetek történetét. A feldolgozott anyagban elsősorban a vizualitás, a látvány a mértékadó, nagyrészt ezek a művészeti ágak kapnak nagyobb teret (építészet, szobrászat, festészet, iparművészet - emellett, tájékoztatásul, a zene, a tánc és az irodalom jelesebb alkotásai megemlítésre kerülnek). A fentieket szolgálja a közel 2.000 kép, valamint a feldolgozást támogató segédlet. Oktatási segédletként ajánljuk az alapfokú iskola felső tagozatán, a gimnáziumban és szakképzésben tanító szaktanároknak.

Magyar festészet és szobrászat I-IV.
A munka négy részben mutatja be tárgyának történetét:
- Az I. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, több száz kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.
- A II. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, közel 3.500 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.
- A III. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, több mint 800 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.
- Az IV. rész az alkotók (festők, szobrászok) munkásságának rövid leírása mellett, közel 300 kép illusztrációt, valamint szócikkeket tartalmaz.
Csomag tartalma 34 CD
Házhozszállítás 5-10 munkanap
Intézmény általános iskola
Kiadó 5-8 osztály
Licenc 1 gépes
Tantárgy matematika, fizika, biológia, természetismeret, földrajz, írás-olvasás, művészettörténet
Fizika I (elektromosság)
Fizika II (mozgások, folyadékok, atomfizika)
Játékos fizika
Kölcsönhatások
A fény
Fizi-ka-land
Fizika teszt gyakorló 7-8. osztály
Levegő és vízszennyezés
Interaktív biológia 5.osztály
Interaktív biológia 6.osztály
Kalandozások a természetben I.
Kalandozások a természetben II.
Interaktív Földrajz 5-6
Általános természetföldrajz feladatlapok
Matematikai ALAPISMERETEK 5.o. ,
Egyenletek, egyenlőtlenségek 5.o.
Törtek 5.o.
Függvények 6.o.
Transzformációk
Sík és térgeometria 6. o.
Sík és térgeometria 7-12. o.
Algebra 6.o
Algebra 7-12.o
Függvények 7-12.o
Az ókori Hellász
Rákóczi Szabadságharc
HeLyes-heJtelen
Művészettörténet I-III.
Magyar festészet és szobrászat I-IV.

Megjegyzés

Korlátlan licensz is megrendelhető

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!