Termékek Menü

Dig. magyar nyelvi, irodalmi és komm. fgy. 1-4. oszt. - iskolai

Ár:
3.175.000 Ft (2.500.000 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DT-DH-00023-I
Átlagos értékelés: Nem értékelt
A Digitális magyar nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény kiemelt feladatának tekinti a fejlesztés-központúság megvalósítását: az anyanyelvi kifejezőkészség magasabb szintre emelése szóban és írásban egyaránt.

Leírás és Paraméterek

Akkreditált tananyag

A Digitális magyar nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény számítógépes oktatóprogram kimondottan az általános iskolai tananyag tanítását és gyakoroltatását tűzték ki célul. A szorosan vett tananyag gyakoroltatásán túl esetenként az ismereteket bővíti, szakköri feladatmegoldásokra vagy versenyekre való felkészítésre is alkalmas. A tanító az iskolai osztály tudásszintjének megfelelően tudja kiválasztani a kérdéseket, feladatokat.
A faladatok egy része jól használható diszgráfiás, diszkalkuliás és diszlexiás gyerekek tanítása során.
Mindegyik szoftver egyaránt alkalmas arra, hogy a diákok otthon használják (otthoni, egyéni verzió), ill. arra, hogy a tanító munkáját segítsék az iskolai oktatás során.

Kiemelt feladatok:
A fejlesztés-központúság megvalósítása: az anyanyelvi kifejezőkészség magasabb szintre emelése szóban és írásban egyaránt.
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése.
Új tevékenységi formák bevezetése (digitális technika).
Az értékelési módszerek bővítése, flexibilitás biztosítása.

Az általános iskola alsó tagozatában az anyanyelv, az irodalom és a kommunikáció tanítása során:
  • elsősorban a konkrét, gyakorlati tevékenységekre érdemes nagy súlyt fektetni, ez később forrása lehet az absztrakt gondolkodás fejlesztésének.
  • a mese és valóság különbségének tudatosítása, irodalmi ismeretek elsajátítása,
  • az empátia, a fantázia, az önismeret, az önkifejezés képességének fejlesztése,
  • az érdeklődés fenntartása, a sikerélmények biztosítása is kiemelten fontos feladat, amelyet a digitális technika változatossága, szokásostól eltérő jellege képes szolgálni,
  • a beszéd- és olvasási készség, a gondolkodás és megértés továbbfejlesztése, a nyelvtani ismeretek elmélyítése rendkívül lényeges, hiszen ezek valamennyi tantárgy tanulását segíti, és különösen az idegen nyelvek elsajátítása során nyújthatnak kapaszkodót.
  • Az olvasás motivációs bázisának bővítése, az olvasási kedv felkeltése, megőrzése, az érdeklődés formálása.
  • figyelembe kell venni azt a jellegzetességet, hogy a gyerekek közötti különbségek megnőnek a korábbiakhoz képest. Ebben az iskolaszakaszban csak nagyon változatos munkaformákkal és módszerekkel lehet biztosítani azt, hogy minden gyerek a lehetőségeihez képest megfelelően fejlődjön.
  • az 3-4. évfolyamokban a korábban megszerzett szövegértési képességek, kommunikációs, helyesírási és grammatikai képességek fejlesztése és elmélyítése kap nagy hangsúlyt, amely alapja lehet a figyelem, alkotóképesség és kreativitás kibontakoztatásának.
  • A feladatok együtt való értelmezésével a szövegből való tanulás megalapozása, a képesség fejlesztése.
  • Már az alsó tagozatban az ismeretszerzés folyamatában a a konkrét, problémamegoldó gondolkodásra való ösztönzés mellett jelentős szerepet kapnak különböző nevelési feladatok is. A nyelvhasználattal és grammatikával foglalkozó kérdések segítik a művelődés igényének és szokásának kialakítását, felhívják a figyelmet a magyar nyelv és magyar kultúra fontosságára és elválaszthatatlanságára. Ebben a korosztályban fontos feladat a szociális kompetenciák fejlesztése, amelyhez a programok használata jelentős segítséget nyújt (páros (párbaj) vagy csoportmunka, kooperatív tevékenységek).
Házhozszállítás 3-5 munkanap
Intézmény általános iskola
Kiadó Digitális Tananyag Kft.
Licenc iskolai
Pályázat TIOP 1.1.1/11, Akkreditált tananyagok, TÁMOP 3.1.4-12
Tantárgy magyar, nyelvtan, irodalom

Megjegyzés

Akkreditált tananyag!
 

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!