Termékek Menü
A problémamegoldás tanulható 1.oszt.(CD)

A problémamegoldás tanulható 1.oszt.(CD)

Ár:
10.000 Ft (7.874 Ft + ÁFA)
Cikkszám: MK-00001
Átlagos értékelés: Nem értékelt
Minden CD 9 könnyen követhető interaktív órát, feladategységet tartalmaz, melyek mindegyike a mindennapi életben előforduló valódi problémákat fogalmaz meg gyermek közeli módon. Mindegyik évfolyamához Tanári kézikönyv és Feladatgyűjtemény rendelhető.
Hat részből álló sorozatunk különböző probléma megoldási stratégiák elsajátításához nyújt segítséget, emellett elősegíti a matematikai kompetencia valamennyi készség-és képesség komponensének fejlesztését az általános iskola 1-6. évfolyamán.

Hatékonyan fejleszti a matematikai-logikai, valamint a szövegértés-szövegalkotási és társas kompetenciákat.
A fejlesztést elsődlegesen biztosító módszer: a tapasztalatszerzés.
A játékos, felfedeztető tanulási környezet elősegíti a pozitív tanulási attitűd kialakulását. Mozgalmassá teszi a hagyományos oktatásszervezési formát, ugyanakkor hatásos eszköz a kompetencia alapú oktatási formák megszervezéséhez (kooperatív, differenciált).


Minden CD 9 könnyen követhető interaktív órát, feladategységet tartalmaz, melyek mindegyike a mindennapi életben előforduló valódi problémákat fogalmaz meg gyermek közeli módon.

Milyen segítséget kap a pedagógus a használathoz
- Óravázlat, módszertani ajánlás segíti a feladatok beépítését.
- A feladatok képességfejlesztés szerinti csoportosítási lehetősége a differenciált felhasználást biztosítja.
- Ötleteket ad a feldolgozás módszerére, ezáltal nagyban segíti a kompetencia alapú oktatás módszereinek megismerését, beépülését a tanítási gyakorlatban.

A CD-ROM sorozat tagjai által feldolgozott feladatok matematikai tartalmuk és a megoldási módok tekintetében szervesen egymásra épülnek. A hasonló matematikai tartalmú problémák mindig magasabb szinten jelennek meg.

A feladatok által érintett matematikai tartalmak:
- Kombinatorika, rendezési feladatok
- Csoportosítás, bennfoglalás, részekre osztás, oszthatóság
- Mennyiségi becslés, mértékegységváltás
- Számtani sorozatok
- Sokszögek vizsgálata, terület-, kerületszámítás
- Szöveges feladatok megoldása különböző megoldási eljárásokkal
- Problémamegoldás, ok-okozati összefüggések vizsgálata.

Egy taneszköz-család, amely egyaránt biztosítja a hagyományos mellett az számítógéppel, projektorral, illetve interaktív táblával támogatott óraszervezést, megtanítja az újszerű tanulásszervezési eljárások keretében történő alkalmazást..

Ajánlott kompetenciafejleszési terület: Matematikai, szociális, életviteli és környezeti életpálya-építés (vállalkozás)

Alkalmazható pedagógiai módszerek:egyéni munka, differenciált egyéni munka, differenciált csoportmunka

Korcsoport: 6-7 év

A taneszköz-család mindegyik évfolyamához Tanári kézikönyv, és Feladatgyűjtemény rendelhető az Interaktív CD-ken található leckék feldolgozásához és gyakorlásához.
Házhozszállítás 5-10 munkanap
Intézmény általános iskola
Kiadó Műszaki Kiadó
Licenc korlátlan
Tantárgy matematika